Đào Tạo Bán Hàng – Kỹ Năng Sales

Đào tạo bán hàng – Kỹ năng sales

Vào thời kỳ cung còn chưa đủ cầu, con người không có nhiều lựa chọn nên họ tập trung hầu như toàn bộ chú ý vào sản phẩm, bán hàng là công việc tự phát , không đòi hỏi nhiều…