SXCT 2

SXCT 2

4 ca nghi nhiễm mới tại Đông Anh và Sóc Sơn liên quan ổ dịch tại Vĩnh Phúc và chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Giám đốc CDC Hà Nội nói về…

SXCT 1

SXCT 1

4 ca nghi nhiễm mới tại Đông Anh và Sóc Sơn liên quan ổ dịch tại Vĩnh Phúc và chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Giám đốc CDC Hà Nội nói về…