Bài viết tin tức

Nhã Đan đã có một sự khởi đầu mới ở công ty của Gia Khang, rất hài lòng với thái độ chuyên nghiệp của Vũ Yến – quản lý do đích thân Gia Bách tuyển chọn và bất ngờ khi…