Hồ sơ tính cách DISC, dựa trên lý thuyết của William Moulton Marston gần một thế kỷ trước, nhận định về cách bạn làm việc với những người khác dựa trên các đặc điểm tính cách của bạn.

Cụ thể DISC xem xét cách bạn phản ứng với một số tình huống nhất định, cách ảnh hưởng đến người khác và cách bạn ứng xử với người xung quanh.

Nó có 4 thành phần tính cách chính:

Dominance (Sự thống trị): Liên quan đến sự kiểm soát, quyền lực và sự quyết đoán
Influence (Ảnh hưởng): Liên quan đến các tình huống xã hội và giao tiếp
Steadiness (Tính ổn định): Liên quan đến sự kiên nhẫn, bền bỉ và chu đáo
Conscientiousness (Sự tận tâm): Liên quan đến cấu trúc, sắp xếp và tổ chức.

Trắc nghiệm DISC là gì?
Bài test DISC (trắc nghiệm DISC) dùng để tìm ra bản thân mỗi người thuộc nhóm tính cách nào trong 12 nhóm tính cách được phân chia trong DISC

Cấu trúc bài trắc nghiệm DISC là một loạt các câu hỏi về hành vi của bạn ở dạng trắc nghiệm để bạn chọn một hành vi được mô tả gần giống với mình nhất hoặc khác với mình nhất.

Các câu trả lời được sẽ được tổng hợp để vẽ nên bản đồ DISC của mỗi người, cũng chính là bản đồ thể thệ loại tính cách của người làm test. Bởi vì bài test DISC tập trung vào bốn hành vi chính (Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousness ) nên khá dễ hiểu. Mặc dù tính cách của tất cả chúng ta đều là sự pha trộn của nhiều đặc điểm, nhưng sẽ có 1 đến 2 đặc điểm nổi trội làm chủ đạo trong tính cách của chúng ta.

Bạn có thể thực hiện bài test DISC miễn phí tại trang DISC personality testing này!

Ứng dụng của DISC trong nghề nghiệp
Đánh giá DISC thường được sử dụng ở nơi làm việc vì nó tập trung vào hành vi hơn là trí thông minh, năng khiếu, sức khỏe tinh thần hoặc các giá trị. Nhà tuyển dụng sử dụng thông tin DISC để tập hợp các nhóm làm việc và giao tiếp tốt với nhau. Điều này thường dẫn đến các cuộc họp năng suất và hiệu quả hơn, với ít xung đột hơn mà các nhóm thường gặp phải.

Hơn nữa nếu bạn là người đang tìm kiếm một sự nghiệp phù hợp với tính cách của bản thân thì làm Test DISC cũng là một cách tham khảo hiệu quả để đưa ra các lựa chọn đúng đắn cho định hướng của bản thân!